నీ తలపు తాలూకు బరువైన శ్వాస – Mana Updates Telugu Quotes

జీవితం ఉన్నంత కాలం నీ 
ఊహల్లో తెలిపోవాలనే తపన 
నాలో జనించిన వేళా…
కాలాన్ని ఇంకాస్త బతిమిలాడాను నీ 
జ్ఞాపకాల క్షణాలు కరగనీయకు అని
నీ తలపు నన్నంటి ఉండగా కాలపు 
అంచులకు వేలాడుతున్న ప్రతి క్షణం 
మధురమే కదా???
అచ్చెరువొందే నాలో ఈ మైమరుపు 
ఊపిరాడని బంధమై నన్నల్లుకు 
పోయిన క్షణం… 
నీ తలపు తాలూకు బరువైన 
శ్వాస…ఉక్కిరిబిక్కిరి చేస్తుంటే నన్ను 
నాలా నిలుపని నీ జ్ఞాపకం 
మరుపురాని అద్భుతమే!!!❤️❤️
©Kavita Raghav 
#కవి
for more Updates do subscribe to the newsletter and also subscribe in youtube: Click here

Till then keep visiting our website 
Telegram channel: Join Here
Instagram: Click here 
Join in Facebook group: Click here
Like our page on Facebook: Click here
Subscribe our Youtube Channel: Click here

Leave a Reply

Your email address will not be published.

AllEscort